// archives

Innovatie

This tag is associated with 56 posts

ADE Global Institute in Cork

Het is al wel een tijdje geleden, maar ik wil graag nog een stukje van mijn zomervakantie met jullie delen. Ik ben een mazzelpik. Écht. Want ik mocht een week lang naar Cork in Ierland om in het gezelschap verkeren van ruim 200 van de meest innovatieve onderwijsmensen van over de hele wereld. En dat niet alleen, we gaan met z’n allen aan de slag om met en van elkaar te leren over hoe we het onderwijs de 21e eeuw in gaan helpen. Hoe zit dat precies? Het Fota Island Resort in Cork was tussen 14 en 20 juli een nog mooiere plek dan normaal en een broedplaats van innovatie in het onderwijs. Probeer het je eens voor te stellen: je laat 213 innovatieve onderwijsmensen uit 23 verschillende landen invliegen naar Ierland om ze een kleine week lang met elkaar te laten nadenken over en werken aan hoe scholen er in de nabije toekomst uit moeten gaan zien. En dat is precies wat Apple heeft gedaan de afgelopen week. 213 ADE’s en nog ruim 50 medewerkers van Apple (ook van over de hele wereld) hebben een week lang in het inspirerende decor van het Fota Island resort precies daar aan gewerkt tijdens het ADE Global Institute.

Nu het Institute zo’n drie weken achter me ligt, merk ik pas hoe lastig het is om de sfeer, de attitude van forward thinking, de geest van transformatieve verandering van ons onderwijs en de overtuiging dat Apple-technologie daar een wezenlijke rol ik kan spelen uit te leggen. Natuurlijk kan ik best beschrijven wat ik en nog drie Nederlandse ADE’s allemaal hebben gezien en gedaan, maar dat zou zeker geen recht doen aan het hele evenement.

Wat ik inmiddels wel weet is dat als Apple een event als dit organiseert dat er een soort magische balans is tussen fêteren, faciliteren, inspireren, keihard aan het werk zetten en feesten. Dat zat namelijk allemaal in die week (plus nog wat andere verrassingen die we helaas niet met de buitenwereld mogen delen). Lange dagen en hard fun, daar kwam het vooral op neer. En daarbij zorgt Apple er bovendien voor dat de projectgroepen international van opzet zijn en dat er ook na het Institute eenvoudig kan worden door gewerkt aan een goede 40 projecten, verdeeld over 4 Big Ideas (Exemplary Instructional Content, Innovative Leadership Content, Professional Learning en Implementation Models). De kennis en inzichten delen al die projectgroepen met elkaar en waar mogelijk later ook nog met de rest van de wereld.

De impact van de ‘onderwijskeynote’ uit januari was heel duidelijk merkbaar. Alles draaide om de mogelijkheden om iTunes U, iBooks en iBooks Author in zetten voor een transformatie van de onderwijspraktijk.

Lees verder …

Steve Jobsschool – O4NT manifestvideo online

Of het een foutje was of een doelbewuste actie om een fijne buzz op twitter te creëren, durf ik niet te zeggen. Feit was dat de websiste van O4NT rond 12.30 even ‘live’ was. Lang genoeg om het manifest vast even te bekijken en de link van de manifestvideo te achterhalen. Dus kun je niet tot 15.00 wachten, bekijk de video dan vast alhier.

iBooks Author – Steve’s droom

Mijn vorige blogpost over iBooks Author heb ik afgesloten met de bewering dat Apple toch al wel een aantal industrieën wezenlijk heeft weten te veranderen. Wie Apple events als de Apple Leadership Summit en/of sessies op de Apple Leadership Tour Apple heeft bijgewoond, weet dat de ambitie van Apple verder reikt ‘de wereld van (educatieve) uitgevers wezenlijk veranderen’, Apple steekt haar ambitie om ook het onderwijs daadwerkelijk ingrijpend te veranderen niet onder stoelen of banken. En dat gaat niet lukken als we afhankelijk zijn van educatief materiaal dat van 19e- en 20e-eeuwse denkbeelden over leren uitgaat. Enter iBooks Author.

Net zoals Apple met tools als Garageband, iMovie en iWeb de ‘gewone eindgebruiker’ in staat stelden om zelf op de stoel van de mediaproducent te gaan zitten en content als (Youtube)video’s, podcast en flipped classrooms op te leveren, zo zie ik iBooks Author de ‘gewone eindgebruiker’ op de stoel van de digitale uitgever zetten. Maar dan wel met de flair, onbevangenheid en de frisse creativiteit waar de uitgeefindustrie een puntje aan kan zuigen. iBooks Author lijkt vooralsnog lauwtjes te worden ontvangen door de traditionele (digitale) educatieve uitgeverijen. Dat is doorgaans hét startsein voor de creative prosumer te zijn om op te staan, de mouwen op te stropen en eens flink in de handen te spuwen.

Schuilt daar dan misschien het echte waarom van iBooks Author in? Wie Apple als bedrijf een beetje kent, weet dat dat waarom diep moet zitten. In elk geval dieper dan de wens de status quo in de onderwijsuitgeverij een ferme duw te geven. iBooks Author was écht niet Steve’s droom. Die droom was eerder mensen de tools te geven om onderwijscontent te bevrijden uit de greep van educatieve uitgevers en het ontwikkelen van leermateriaal te gunnen aan een veel groter publiek. Empowerment baby! iBooks Author lijkt de potentie te hebben om de afwachtende massa het licht te laten zien: zelf leermaterialen ontwikkelen die passen bij het onderwijs dat mijn school nastreeft, is mogelijk. Kortom: ‘het onderwijs’ zelf de tools geven om los te komen van die gedateerde onderwijs-is-de-methode-doctrine, zodat je de materialen kunt maken die passen bij jouw visie op leren, die passen bij wat  leerlingen van nu verwachten van digitale leermiddelen.

iBooks Author is volgens mij voor Apple in potentie een katalysator voor gratis (of aantrekkelijk geprijsd) uitdagend leermateriaal dat volgens moderne inzichten wordt ontworpen en op een eigentijdse manier wordt aangeboden. Het middel op weg naar het doel. …

[Dit artikel gaat verder. Klik hier om ook de rest te lezen.]

Steve inspireert nog steeds

9to5Mac heeft een mooi stuk over hoe de erfenis van Steve Jobs bij Apple in leven wordt gehouden. In het stuk wordt een citaat van Steve aangehaald die voor mij de kern is van van een 21e-eeuwse attitude. I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something […]

Innovatief leiderschap

Soms moet je niet te veel zeggen. Dus ik hou het even bij: kijk dit filmpje en bedenk je waarom dat niet op elke school zou kunnen.


Leuk om te zien dat twee van de Nederlandse ADE’s (Guido van Dijk en Isidore Postmes) zo’n prominente rol spelen in deze mooie manier van structureel en ingebed professionaliseren.

1:1 met iPads op het Hondsrugcollege

Het heeft onder meer de Volkskrant en NU.nl gehaald want blijkbaar is het nogal een ding: het Hondsrug College in Emmen heeft bekend gemaakt vanaf komend schooljaar leerlingen een iPad als leermiddel te laten gebruiken. Het Hondsrug College is niet de eerste school in Nederland die iets met iPads doet, maar wel de eerste die het structureel en op (termijn) schoolbreed als primair leermiddel gaat inzetten. 1:1-onderwijs met MacBooks kennen we inmiddels wel in Nederland, maar met iPads, dat is echt iets nieuws.

Rector Kees Versteeg heeft een goed plan dat gelukkig wat breder en dieper gaat dan het citaat in het persbericht doet vermoeden. Dankzij de iPad kan een leraar per leerling het niveau en de leerstijl in de gaten houden. Zo kan er gekeken worden of een leerling extra ondersteuning nodig heeft of juist toe is aan extra lesmateriaal.

Het is heel interessant wat er precies gaat gebeuren op deze school, want werken met iPads is natuurlijk wel andere koek dan werken met een laptop, zelfs al hebben de leerlingen straks de beschikking over een iPad 2.

Apple Distinguished Educators Class of 2011

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag gaat het dan daadwerkelijk van start. Voor het eerst wordt er ook in Europa een nieuwe lichting Apple Distinguished Educators (ADE’s) geworven. ADE’s worden door Apple gezien en erkend als belangrijke schakels naar het onderwijs. En daarom maakt het moederschip van de werving geen half werk en nodigt ze de meest innovatieve mensen uit de wereld van Apple en onderwijs uit om zich aan te melden voor de ADE-community.

De ADE-community bestaat wereldwijd uit ruim 1500 leden. Dat zijn stuk voor stuk mensen die met Apple-technologie in het onderwijs hun sporen hebben verdiend. In Europa zijn er ruim 500 ADE’s en daarvan komen er 30 uit Nederland. En dat aantal gaan we de komende maanden proberen uit te breiden. Dat gaat gebeuren op een manier die in de VS al sinds jaar en dag gewoon is: met het werven van een nieuwe Class (of Lichting zoals het in goed Nederlands heet) en de wervingsrondevoor de Europese Class 2011 of is gisteren gestart.

De lat om ADE te kunnen worden ligt behoorlijk hoog. We zoeken naar bijzondere talenten: van actieve onderwijsinnovatoren, pleitbezorgers van Apple-technologie, wier stem gehoord wordt als het gaat om advies over onderwijs en technologie en ervaren, creatieve contentontwikkelaars zien we je aanmelding graag verschijnen. Wat je precies moet doen, staat allemaal te lezen op de aanmeldsite.

Kort samengevat:

  • je bent een ervaren leraar of onderwijsondersteuner,
  • vul dan het aanmeldformulier volledig en uitgebreid in,
  • geef aan dat je akkoord gaat met de ADE-lidmaatschapsovereenkomst,
  • maak een video van maximaal 2 minuten die demonstreet waarom jij bij uitstek ADE zou moeten worden,
  • maak je agenda leeg op 6/7/8 of 13/14/15 mei 2011 om deel te kunnen nemen aan het European ADE Institue in Londen,
  • en je kunt dat allemaal inleveren / regelen voor 15 februari 2011

Kom dan maar op met die aanmelding! Meer info kun je (officieel) via de aanmeldpagina opvragen, maar je kunt ook mij even een mailtje sturen.

De stilte na Mitra

Het zou zomaar kunnen zijn dat je het (ondanks dat het een worldwide trending topic op Twitter was) maar Sugata Mitra sloot vorige week donderdag een prima editie van Dé Onderwijsdagen af. Met hem hadden de organisatoren een heel erg benaderbare Grote Spreker (en denker) binnen gehaald.  De kern van Mitra’s verhaal bestaat voor mij uit twee dingen.

Het eerste punt is het citaat van Arthur C. Clark dat Mitra in vrijwel al zijn presentaties naar voren brengt: A teacher that can be replaced by computer should be. Blijft een even heldere als ingrijpende gedachte waar ik me in kan vinden. Er is inmiddels technologie voorhanden die het leren beter, efficiënter en waarschijnlijk zelfs stukken aantrekkelijker weet te maken. Die moet je als school héél snel adopteren zodat je die leraar weer naar de kern van z’n werk kunt laten gaan of (heel praktisch) zodat je de vergrijzing in het onderwijs op een slimme manier het hoofd kan bieden.

Het tweede punt dat Mitra maakte was zijn constatering dat If children have interest, learning happens. Het is een variant op het mantra Engage me or enrage me. Leerlingen voelen vaak geen enkele band met de leerstof of de manier ze er op onze scholen mee om moeten gaan. Pas als ze het idee hebben dat het opdoen van kennis en (bijbehorende) vaardigheden relevant en toegepast is, als dat wat ze moeten leren een intrinsieke meerwaarde oplevert, dan pas gaan ze leren en raken ze betrokken.

Mooie gedachtes, ik geloof er ook zeker in, die er tijdens Dé Onderwijsdagen ingingen als Gods woord in een ouderling (om mijn moeder hier ook maar eens te citeren). Het ovationele applaus aan het einde van zijn verhaal was volkomen terecht. Of … kijk, ik had Mitra al een paar keer live gezien, een keer echt en een keer online, ik ken de filmpjes (ik veronderstelde dat hij net als Sir Ken Robinson) geen onbekende voor de zaal zou zijn en blijft het gewoon leuk om zo’n man om zo’n man eens in het echt te zien. Maar daar zou het niet om moeten gaan!? Ik was oprecht verbaasd over wat ik links en rechts om me heen hoorde tijdens en na afloop Mitra’s verhaal. En ook in de dagen erna gonsde het op de edublogs over de verbluffende inzichten van Mitra. Stel je toch eens voor zeg, dat we met die ideeën iets gingen doen. Geweldig. Ongelooflijk. Je moet er maar op komen!

En toen werd het stil … Want ondanks alle inspirerende verhalen over ontwrichtend innoveren, creatief ondernemen en instituutvrij leren, blijft het in de praktijk van het onderwijs angstvallig rustig. Dé Onderwijsdagen zijn achter de rug, Johnson, Muller, Alberdingk Thijm en Mitra zijn weer naar huis en op school wacht de waan van de dag en dus blijven ideeën niet meer dan dat: ideeën

Dát scholen moeten innoveren weten we, welke inzichten daarbij waardevol zijn weten we, dat kleine ontwrichtende innovaties tot grootse dingen kunnen leiden weten we ook, maar hoe wat dat allemaal in de praktijk gaan brengen, dat weten we dan weer niet. Althans, we doen er als ‘onderwijs’ in elk geval niet veel mee. Wat gaan we nu daadwerkelijk doen met die ideeën en inzichten? Zijn er scholen en docenten die leren zonder docent durven te laten gebeuren? Zijn er scholen en docenten die in de talenten van kinderen durven te investeren of die in het curriculum ruimte laten voor de dingen waar leerlingen echt belangstelling voor hebben?

We hebben volgens mij rumoer nodig, wrijving, spanning, gedoe, revolutie, van alles … maar niet de stilte na Mitra.

Onderwijs: sneller en goedkoper

Wat mij betreft de meest prikkelende presentatie van Dé Onderwijsdagen 2010 was die van Michiel Muller. Muller is geen onderwijsmens, althans niet in de traditionele zin van het woord. Hij is ondernemer (serial entrepeneur) en hij heeft dat wat hij heeft geleerd van het opzetten van een aantal succesvolle bedrijven helder voor de geest.

Muller vertelde over zijn ondernemingen Tango en RouteMobiel en hoe zij realtief makkelijk innovatief konden zijn ten opzichte van bijvoorbeeld een moloch / instituut als de ANWB: door sneller en goedkoper te zijn en te durven denken dat dat misschien wel eens een goede, positieve  propositie zou kunnen zijn. Muller ging in op hoe de creatiespiraal van Marinus Knoope een grote rol had gespeeld bij het ontwikkelen van deze innovatie bedrijven. Hij benadrukte daarbij het belang van het geloof in eigen kunnen en inzicht, het geloof in iets wezenlijk nieuws neer te kunnen zetten.

Dat geloof in eigen kunnen en inzicht, die overtuiging dat nieuwe dingen kúnnen werken, mis ik vaak als er gesproken wordt over onderwijsinnovatie (net als de ANWB dat mistte), maar het is  iets wat innovatieve scholen wél kunnen, ik zie dat gelukkig in de praktijk van een antal scholen waar ik mee mag werken). Geloven in dat iets innovatiefs zou kunnen werken of zelfs een essentiële verbetering zou kunnen zijn, is vaak simpelweg niet genoeg voor ‘het onderwijs’. De roep om onderzoek, de neiging naar evidence based innovatie en een overheid en onderwijsinspectie (of misschien wel een bijna compleet onderwijsveld) die alleen maar kunnen denken in uniformiteit, standaarden en die bestaan in een gezapige overtuiging van de eigen kwaliteit (die in feite weinig meer is dan gebrek aan een goed alternatief) staat veel praktische en op ervaring gebaseerde innovatie in de weg.

Voorbeelden van Muller gaven wel aan dat innoveren niet iets is waarbij je over een nacht ijs gaat en dat het belangrijk is open te innoveren; je wijsheid elders te halen als daar aanleiding of noodzaak voor is en je eigen inzichten en ervaringen te delen met partners. Muller zette me grijnzend aan het denken gezet door iets wat hij bijna achteloos, zo tussen neus en lippen door stelde, namelijk dat denken in termen als sneller en goedkoper ook wel eens een manier zouden kunnen zijn om onderwijs te innoveren. Kijk, daar hou ik van!

De parallel tussen giganten als de ANWB of grote bezineleveranciers waar eigenlijk best mee te concurreren is en het onderwijs is best te trekken volgens mij. De achterliggende gedachte is om te beginnen dat een relatief kleine ‘onderneming’ zoals een individuele school de drijvende kracht zou kunnen zijn achter een grote innovatie. Dus dat échte innovatie niet te verwachten is van hét onderwijs. Een gedachte die eerder op de eerste dag van Dé Onderwijsdagen 2010 werd onderstreept door Curtis Johnson (ja, die van Disrupting Class). Sneller en goedkoper onderwijs bieden, zonder aan kwaliteit in te boeten… dat moet toch kunnen? Zeker als je, net zoals Muller heeft gedaan, inzet op open innovatie, slim samenwerken en de overtuiging dat je iets doet waarvan de markt nog niet weet dat ze er op zit te wachten.

Sugata Mitra stelde in zijn afsluitende keynote iets dat je best in het verlengde zou kunnen zien van het verhaal van Muller. Mitra citeerde Arthur C. Clarke: A teacher that can be replaced by a machine should be. Een citaat dat Mitra vaker gebruikt en dat ik ook (net als hij) graag herhaal in een zaal vol leraren. Maar net als bij Muller heeft gedaan bij Tango, zou je in het onderwijs de kernactivietit (leren) wellicht best kunnen laten gebeuren zonder de dure overhead van leraren. Mitra’s experimenten wijzen immers uit dat leren met alleen technologie best kan plaatsvinden op voorwaarde dat de lerende er een belang bij heeft. Sneller klaar kunnen zijn met een uitdagende en betekenisvolle schoolopleiding, cursus of leergang zou dat prima kunnen zijn.

De huidige regering wil bezuinigen, lijkt het ondernemersschap een warm hart toe te dragen en wil blijkbaar ook dat “scholen, ouders, vakbonden en andere belangenorganisaties mee […] denken en discussiëren over het onderwijs, en daarbij ingesleten patronen en ‘heilige huisjes’ niet onbesproken te laten”. (De Telegraaf). Mevrouw de Minister, u kunt me bellen!

Kleine (leuke) update
Stem op Michiel Mullers boek bij de verkiezing van het beste ondernemersboek van Sprout, laat hier een creatieve reactie achter en maak kans op een gesigneerd exemplaar van dat boek.

Think Ahead.

Een vruchtbaar en stimulerend overleg vanochtend op het hoofdkantoor van Apple deed me denken aan een filmpje dat ik een tijdje geleden heb gezien en waar ik een goede aanleiding voor zocht om er eens over te bloggen zodat ik het met m’n lezers kan delen. Apple en innovatie zijn (in elk geval voor mij) dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En al eerder heb ik erover geschreven dat ook als het gaat om de onderwijsvisie Apple een innovatief bedrijf is. Onderstaand filmpje, speciaal gemaakt voor de Education Leadership Summit die Apple vorig jaar in de VS heeft verzorgd, is eigenlijk een prachtige visuele samenvatting van die visie.

Als je dag in, dag uit hard aan je team, je collega’s en/of je schoolleiding moet sleuren om ze een beetje richting eigentijds onderwijs te krijgen, bekijk dan gewoon af en toe dit filmpje … en geef niet op.

alt textalt textView Fons van den Berg's profile on LinkedIn

Translate

Categories

Hergebruik