// dit blog is verhuisd - lees verder op www.seegenius.nl/crazyones

Asides

Read my lips: No More CITO

In het artikel over het loslaten van het landelijk beleid op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid waar ik hier over schreef, staat een heel onopvallend in de laatste alinea nog ander bijzonder feitje:

And ministers have agreed to the findings of a group of educationists and head teachers who said formal Sats tests for 10 and 11-year-olds might eventually be replaced by teacher assessments of their pupils.

Zo mag ik het horen! Wie nog wel eens met mij in een discussie is geraakt over het hoe en waarom van centraal toetsen, weet dat ik niet bepaald een een fervent aanhanger ben van de manier waarop we in Nederland denken en omgaan met toetsen. Kort samengevat: ik ben verklaard tegenstander van deze geïnstitutionaliseerde afrekenmomenten die weinig meer meten dan het vermogen informatie te onthouden, stressbestendigheid en het vermogen om net niet catatonisch te worden van saaiheid.

CITO-toetsen en (eind)examens op z’n Hollands? Nou, nee dank je wel. Iik ben meer van dit soort ideeën: informatieve assessment volgens de ACOT2-principes.

Discussion

3 comments for “Read my lips: No More CITO”

 • http://www.jeroengerth.nl Jeroen Gerth

  Hulde! Ben het helemaal met je eens! Gelukkig heb ik me nog aardig om dergelijk toetsen heen kunnen werken en heeft de leraar op de basisschool niks van mijn cito-uitslag aangetrokken. Ik was als conceptueel denken toen al goed in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en meer van die vakken die nauwelijks meetelden voor de uitslag. In rekenen en taal was ik minder sterk en tja.. daar wordt je dan op afgerekend. Gelukkig moest ik volgens mijn docent maar gewoon VWO doen, ipv de MAVO die de CITO mij toen adviseerde.

  Het onderwijs moet eens af van dat fordistisch geïnstitutionaliseerde karakter.

 • Deskman

  En zo is het. Flink trainen voor de cito want dat levert school alvast een goede status op. En vooral niet kijken naar wat de leerkracht zoal aan het kind kan aflezen / meemaken. Ik heb 34 pagina’s wetenschappelijk verantwoorde uitleg moeten lezen voordat ik iets kon begrijpen van de NIO-toets die mijn kinderen hebben gedaan. En dan weet je dat je niet moet opkijken van significante verschillen of juist wel… En dan blijkt dat een VWO-advies plotseling toch goed kan zijn voor een vmbo/havo brugklas met twijfels.

 • http://www.mediagenius.nl sanne kuyt

  Sinds schoolgegevens op internet staan zijn er weinig schlen die durfen af te wijken van zijn Cito. Zijn de resultaten een aantal jaren slecht dan kiezen ouders niet meer voor jouw school. Dat betekent teruglopende leerlingaantallen en dus verlies van formatie. Het biedt voor velen toch houvast. Ik snap wel waar je heen wil maar ik denk dat de praktijk in Nederland wel degelijk anders is. In Utrecht alleen al zijn er problemen met de doorverwijzing. VO Scholen hebben te vaak in het verleden kinderen van school moeten sturen omdat ze te hoog ingeschaald waren. Een kind van school afsturen is helemaal niet de bedoeling. Dus nogmaals ik snap je punt maar het is wel logisch dat zoveel PO scholen hier aan vast houden.In de blog waar je naar verwijst staat dat Britse scholen vrij zijn om hun geld uit te geven aan dingen die ze belangrijk vinden. De lumpsumgelden zijn mijns inziens de Nederlandse equivalent daarvan. PO-Scholen in Nederland hebben een jaar of twee geleden deze vrijheid ook meer gekregen http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/205/. Dat we ooit zonder Cito moeten kunnen vind ik een goed streven maar ik snap de beweegredenen van het vasthouden hieraan wel. En de oplossing die Apple noemt is super maar we zullen moeten werken aan draagvlak voor dit soort manier van assessment.

alt textalt textView Fons van den Berg's profile on LinkedIn

Translate

Categories

Hergebruik